Cununie Civilă în Timișoara

Acte necesare:


A. Actul de identitate se prezintă în original, însoțit de o copie nelegalizată

1. Pentru cetățenii români –carte de identitate sau carte de identitate provizorie, pașaport pentru cetățean român cu domiciliul în străinătate

2. Pentru cetățenii UE sau Spațiul Economic European- documentul de identitate sau pașaportul emis de statul aparținător

3. Pentru cei care nu au cetățenia nici unui stat (apatrizi) – pașaport emis în baza Convenției privind statutul aprizilor din anul 1954, însoțit de permisul de ședere temperar sau permanent.


Cetățenii statelor terțe fac dovada identității cu pașaportul emis de statul ai căror cetățeni sunt, în care să fie aplicată viza de intrare în România, viza trebuie să fie valabilă atât la depunerea declarației de căsătorie, cât și la data oficierii căsătoriei.

Cetățenii străini cărora li s-a acordat o formă de protecție în România fac dovada identității cu următoarele documente:

- Document de călătorie emis în baza Convenției de la Geneva din 1951

- Documentul de călătorie pentru străinii care au obținut protecție subsidiară – protecție umanitară condiționată.

Cetățenii străini solicitanți de azi în Romania fac dovada identității cu pașaportul emis de statul ai căror cetățeni sunt, însoțit de documentul temporar de identitate. Documentele cu care se face dovada identității trebuie să fie valabile atât la data depunerii declarației de căsătorie, cât și la data oficierii căsătorie.


B. Certificat de naștere

1. Se prezintă certificatele în original însoțite de câte o copie nelegalizată

2. Cetățenii străini care nu sunt născuți în România, vor prezenta certificate de naștere în original, însoțite de traducerea în limba română, autentificată de un notar public. Ambele documente vor respecta formalitățile de apostilare sau supralegalizare.


C. Dovada desfacerii sau încetării căsătoriei anterioare

1. Hotărârea judecătorească de divorț, definitivă și irevocabiă – original și copie xerox

2. Certificatul de deces în original și copie nelegalizată


D. Certificatele medicale prenupțiale

Se obțin de la o autoritate sanitară din Romania – în general se emit de medicul de familie. Certificatele medicale prenupțiale au o valabilitate de 14 zile interval de timp în care căsătoria trebuie să fie încheiată. Certificatele medicale prenupțiale vor purta mențiunea ”SE POATE CĂSĂTORI” . În practică sunt eliberate cu o zi, max 2 înainte de depunerea actelor. In teorie pentru eliberarea acestui certificat se fac următoarele analize: VDRL/TPHA, anticorpi anti-HIV, radiografia pulmonară. Nu toti medicii le solicită mai ales dacă sunteți pacienți vechi sau le aveți efectuate recent din diverse motive.


D. Certificat de cutumă (doar pentru cetățenii străini)

Dovada eliberată de misiunie diplomatice sau oficiile consulare ale țărilor ai căror cetățeni sunt, din care să rezulte că sunt îndeplinite condițiile de fond, cerute de legea lor națională, pentru încheierea căsătoriei. Cetățenii statelor cu care România a încheiat tratate, convenâii sau acorduri de asistență juridică în materie civilă sau de drept al familiei (Albania, Austria, Belgia, Bosnia și Herțegovina, Bulgaria, Cehia, China. R.P.D. Coreană, Croația, R. Cuba, Franța, R.P.Mongolă, Polonia, Federația Rusă, Republica Serbia, Slovacia, Slovenia, Ungaria), precum și cetățenii statelor care nu au misiune diplomatică acreditată în România, fac dovada îndeplinirii condițiilor de fond cerute de legea lor națională pentru încheierea căsătoriei, cu documente justificative eliberate de autoritățile competente ale statului de cetățenie.


Este obligatoriu ca depunerea actelor să se facă de cei doi viitori miri. La depunerea actelor se va completa o declarație pe baza căreia se va efectua căsătoria. În această declarație se va trece și dacă unul dintre voi își schimbă numele - și care va fi numele după căsătorie. Este obligatoriu ca cel puțin unul dintre miri să aibă domiciliul sau reședința în Timișoara – în cazul în care nici unul nu aveți buletin de Timișoara este sufficient ca unul dintre voi să își facă flotant pe Timișoara


Căsătoria se încheie în termen de 10 zile de la data înregistrării declarației, termen în care se include atât ziua când a fost făcută declarația de căsătorie, cât și ziua în care se oficiază căsătoria astfel:

- Daca vreți să planificați cuninia civila JOI – actele se vor depune MARȚI cu o săptămână înainte

- Dacă vreți cununia VINERI – actele se vor depune MIERCURI cu o săptămână înainte

- Dacă cununia va fi SâMBĂTĂ – actele se vor depune JOI cu o săptămână înainte


E FOARTE IMPORTANT: trebuie să respectați zilele de depunere, adică nu este cel târziu miercuri pentru următoarea sâmbătă – este doar miercuri


La oficierea căsătoriei este nevoie să aveți doi martori, persoane majore, care în momentul oficierii căsătoriei să aibă la ei acte de identificare (carte de identitate, pașaport). În general nașii sunt și martori, dar dacă optați pentru a o nuntă fără nași acești martori pot să fie prieteni foarte buni ce nu au nici o relație între ei.


Anexa - Program & Adresă


Program depunere acte: Program oficiere cununie civilă:
Marți 8:30 – 18:30 Joi 13:30 - 16:00
Miercuri 8:30 – 13:00 Vineri 09:00 - 13:00
Joi 8:30 – 13:00 Sâmbătă în funcție de numărul cererilor dar în general până în jurul orei 18:00 în perioada de vară

Adresă:


Blv Mihai Eminescu nr. 15 Timișoara – în spate la Poșta Mare Actele se depun la Camera 6.


Pentru oficializarea Cununiilor la locatia aleasă de miri, se percepe o taxa care este in jurului sumei de 400 RON (+/- 100RON ) in functie de locatia (localitatea de pe raza căreia este locația). Se va depune o cerere la oficiul de stare civila de care apartine locatia aleasa – ex. Flonta – se va depune la Giroc. Este obligatoriu sa vina ofiterul de stare civila din localitatea de pe raza careia e locatia aleasa de miri. Daca cel putin unul din miri are resedinta / domiciliu in Timisoara pentru cununiile la locatie se mai fac exceptii de la regula – domiciliu /resedința in localitatea unde se desfasoara Cununia – vorbiti la starea civila cand depuneti cererea. Toate localitatile din jurul Timisoarei cer același set de acte.